Introduktionsutbildning -22 november 2016

Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar

Som ett stöd för lärare och skolledare på skolor som avser att ansöka om certifiering erbjuder Certifierat en utbildningsdag riktar sig till lärare och skolledare på skolor som är intresserade av att utveckla handelsprogrammets kvalitet.

Eftersom certifieringsarbetet är en angelägenhet för hela arbetslaget, ser vi gärna att flera lärare från varje skola deltar i utbildningsdagen.

Läs mer (pdf): introduktionsutbildning_ha_2016-11-22

Anmäl på denna länk!

Individuell deadline för certifiering

Arbetet med certifiering av gymnasiala handelsutbildningar rullar vidare. Fem skolor är certifierade, två har lämnat in ansökan och ytterligare en handfull skolor har påbörjat arbetet med sina ansökningar. För att förenkla för de skolor som vill ansöka om att certifiera sina gymnasiala handelsutbildningar, har certifieringsgruppen beslutat att erbjuda en större flexibilitet gällande sista ansökningsdag.

Kontakta kansliet för att diskutera hur er ansökningsprocess kan läggas upp.

Nu lyfter vi de gymnasiala handelsutbildningarna! – Stockholm

Den 28-29 januari 2015 bjuder Handelns Yrkesnämnd och Certifierat i Sverige in till en kurs som riktar sig till lärare och skolledare på skolor som vill ansöka om certifiering av sin gymnasiala handelsutbildning.

Under kursen kommer vi gå igenom det certifieringskriterierna, ge tips på hur utbildningen kan läggas upp och hur detta beskrivs i ansökan om certifiering.

Inbjudan och program

Anmälan